Echipa 2 - Activități remediale (2017-2018)

 Experți pe termen lung în activități remediale

Nr.crt. Numele și prenumele Disciplina
1 Kiss Csilla Limba română
2 Oanea Larisa Limba română
3 Takács Ildikó Csilla Limba română
4 Hodgyai László Matematică
5 Nagy Ildikó Matematică
6 Gergely Jolán Matematică
7 Lázár Réka Matematică
8 Ambrus Tünde Geografie
9 Májai Csaba Geografie
10 Darvas Gyöngyi Limba engleză
11 Bartolf Hedvig Limba germană