Echipa 3 - Activități extracurriculare (2019-2020)

Expert pe termen lung - activități remediale:

Numele și prenumele - Disciplina cadrului didactic

 

1. Kiss Csilla - Lb.română

2. Oanea Larisa - Lb.română

3. Takács Ildikó Csilla - Lb.română

4. Nagy Ildikó - Matematică

5. Gergely Jolán - Matematică

6. Bokor Zsuzsa - Matematică

6. Ambrus Tünde - Geografie

7. Májai Csaba - Geografie