Echipa 2 - Activități remediale (2018-2019)

Expert pe termen lung activităţi extracurriculare:

1. Tőkés Éva, Kovács Márta - Consiliere și orientare

2. Fülöp Zoltán, Kovács Judit -Coordonare ziar

3. Busuioc Edit, Baliga Erika -Responsabili cu agenți economici, excursii: