Echipa 3 - Activități extracurriculare (2018-2019)

Expert pe termen lung - activități remediale:

Numele și prenumele - Disciplina cadrului didactic

 

1. Kiss Csilla - Lb.română

2. Oanea Larisa - Lb.română

3. Nagy Ildikó - Matematică

4. Gergely Jolán - Matematică

5. Bokor Zsuzsa - Matematică

6. Ambrus Tünde - Geografie

7. Tőkés Éva - Psihologie